לפרטים נוספים בטלפון 074-7000140 או במייל office@ppw.co.il

תיקון 190

צור קשר לפרטים נוספים לחצו כאן

רוצים לדעת עוד?

הזינו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם

אנא הזן את שמך
אנא הזן אימייל תקין
אנא הזן מספר טלפון תקין
שליחת פרטים מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

תיקון 190 - נהנים מיתרונות קופות הגמל ושומרים על החסכון נזיל וזמין למשיכה

במידה והגעתם לגיל 60 ויש לכם חיסכון בפק"מ/עו"ש או תוכנית חיסכון - תיקון 190 הינו פתרון השקעה אטרקטיבי עבורכם
תיקון 190 מאפשר לחוסכים העומדים בתנאים להפקיד סכום חד פעמי לקופת גמל וליהנות מהיתרונות הגלומים בהשקעה זו, מהטבות מס ייחודיות ולפדות את כספם באחת משתי דרכים:

 • משיכה הונית חד פעמית - בכל עת בניכוי 15% מס רווחי הון לעומת 25% בתיקי ני"ע ובמוצרי חיסכון חלופיים
  תנאי סף לביצוע משיכה הונית - העמית עבר את גיל 60 וסכום קצבתו החודשית גבוהה מהקצבה המזערית במשק
 • קצבה חודשית - פטורה ממס רווחי הון

יתרונות ההשקעה בתיקון 190 

 • מס רווחי הון בגובה 15% נומינלי לעומת 25% מס רווחי הון בהשקעות כגון תיק השקעות, קרנות נאמנות וכו'
 • דחיית מס - תשלום מס רווחי הון בביצוע פדיון בלבד ולא בעת ביצוע שינוי מסלולי השקעה
 • אפשרות לקבלת קצבה פטורה ממס
 • מעבר בין מסלולי השקעה ללא עלות וללא יצירת אירוע מס
 • אפשרות לניוד בין גופים מנהלים
 • פיזור השקעות לנכסים אלטרנטיביים
 • חיסכון בעלויות - ללא עמלות קניה/מכירה, דמי שמירה וכו'
 • שקיפות מלאה ויכולת השוואה בין חברות מנהלות

לדוגמא - לקוח העומד בתנאי הסף מפקיד 500,000 ש"ח בקופת גמל במקום בתיק ההשקעות בבנק
סכום ההפקדה יחולק לשני רבדים:

 • סכום של 34,848 ש"ח יוגדר כ"קצבה מזכה" (נכון לשנת 2020) וניתן למשיכה כקצבה חודשית. 

 • יתרת הסכום, 465,152 ש"ח, תוגדר כ"קצבה מוכרת" (נכון לשנת 2020) - ועליה יחולו התנאים של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה להיוון קצבה מוכרת. כלומר, משיכה בסכום חד-פעמי ב-15% מס מהרווח הנומינלי, ללא כל צורך באישור פקיד שומה; או, קבלת קצבה חודשית פטורה ממס. 

מה קורה לכסף במקרה של פטירת העמית

הכספים שהוגדרו כ"קצבה מזכה" (34,848 ש"ח בדוגמא שלנו) נזילים למשיכה בהתאם לאישור פקיד שומה, או כקצבה פטורה ממס, כל עוד העמית מעל גיל 60. 

הכספים שהוגדרו כ"קצבה מוכרת" (הסכום העיקרי, 465,152 ש"ח בדוגמא שלנו) יהיו נזילים לכל מטרה החל מגיל 60 ויחולו עליהם תנאי ההורשה של קופת גמל רגילה, כשההטבות מתייחסות לשני תרחישים:

 • אם העמית נפטר לפני גיל 75, המוטבים זכאים לקבל את הכספים כסכום חד פעמי בפטור מלא ממס
 • אם העמית נפטר לאחר גיל 75, המוטבים יוכלו למשוך את הכספים כסכום חד פעמי ולשלם מס בגובה של 15% על הרווח הנומינלי 

Join Public

מלווים אותך עם מעטפת שירותים מלאה בתחום הפנסיוני, הפיננסי ובתחום ביטוחי הפרט